วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

Tottenham Hotspur F.C.